Calendar Ortodox Noiembrie 2018

NOIEMBRIE (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore


1 J Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist

(Post)
3 S Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr);
Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 6, voscr. 1
5 L Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison

(Post)
8 J †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 V Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina

(Post)
10 S Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11 D Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv);
Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2
12 L †)
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu;
Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 M † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului

(Dezlegare la ulei şi vin)
15 J †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv

(Dezlegare la ulei şi vin)
16 V † Sf. Ap. şi Ev. Matei

(Post)
17 S Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul

(Dezlegare la ulei şi vin)
18 D Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac.

(Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina);
Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3
19 L Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam

(Post)
20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului

(Dezlegare la ulei şi vin)
21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)

(Dezlegare la peşte)
22 J Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia

(Dezlegare la ulei şi vin)
23 V †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor

(Dezlegare la ulei şi vin)
24 S Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei

(Dezlegare la peşte)
25 D †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie
(Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului)

(Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor);
Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4
26 L Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul

(Post)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie

(Dezlegare la ulei şi vin)
28 M Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh

(Post)
29 J Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun

(Dezlegare la ulei şi vin)
30 V †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei

(Dezlegare la peşte)